Konferencia CEPA

26.11.2010 05:55

 

Priatelia Zeme - CEPA  Vás pozývajú na záverečnú konferenciu k projektom:

 

,,Smerom k trvalo udržateľnej energetike v regióne Poľana"

a

 ,,Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov na Poľane",

ktorá sa uskutoční vo štvrtok 9. decembra 2010, v Kultúrnom dome v obci Medzibrod.

Konferencia je určená hlavne pre zástupcov obcí MR Čierny Hron, MR RENTAR, MR Severné Podpolanie a MR Podpolanie. Na konferencii budú zástupcom obcí a mikroregiónov odovzdané energetické koncepcie a koncepcie kompostovania.

Prosíme Vás o zaslanie vyplnenej návratky, ktorou potvrdíte svoju účasť na uvedenú adresu (poštou alebo e-mailom) do 6. decembra 2010.

Viac informácii o programe konferencie nájdete v priloženej pozvánke.

POZVÁNKA

NÁVRATKA