Informačný deň Vidieckeho parlamentu

31.08.2009 05:01

Dňa 28.08.2009 (piatok) sa zástupkyne VSP MP (I.Milecová, K.Pindiaková, J. Rončáková a J. Čillíková) zúčastnili druhého Informačného dňa v Nitrianskom Pravne, ktorý organizovala VIPA SK. Stretnutie bolo zamerané na novinky v oblasti podpory pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a špeciálnej téme "Rozvoj vidieka a ochrana vidieckeho kultúrneho dedičstva". Ing. I.Kociánová predstavila II. výzvu na predkladanie Integrovanej stratégie rozvoja územia pre opatrenie 4.1 a 4.3. Vyhlásenie výzvy sa predpokladá v októbri 2009. Integrované stratégie bude možné podávať do termínu 15.12.2009. Ing. I. Kociánová na otázku či budú ešte zmeny v usmernení, zareagovala kladne.Dôležitou zmenou je kapitola 9. Finančné riadenie.Druhým prednášajúcim bol Ing.A.Žáček, zástupca PPA, ktorý prítomných informoval o aktuálnych zmenách a novinkách vo výzvach PRV. (Predsedníčka VSP MP cez prestávku osobne diskutovala s Ing. Kociánovou o neúspechu našej žiadosti v prvom kole.)
Ostatní prednášajúci sa venovali téme kultúrneho dedičstva. Všetky prezentácie budú zverejnené na www.vipa.sk.

J.Čillíková, manažérka VSP MP