Informačné semináre pre žiadateľov Opatrenia 4.3. Chod MAS

16.03.2010 09:17

 

OZ APISS Nitra organizuje pre žiadateľov 2. výzvy Opatrenia 4.3. Chod MAS PRV semináre pod názvom: Informačné semináre „Systémy financovania miestnych akčných skupín z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka“.

Informačné semináre sa budú konať v priebehu marca a apríla 2010. 

 

Termíny, Pozvánku a ďalšie informácie nájdete TU