Informačné semináre k výzve OPV-2011/3.1/02-SORO

19.04.2011 08:10

 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve OPV-2011/3.1/02-SORO s názvom Podpora čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov základných škôl pochádzajúcich z MRK.


Informačné semináre sú určené pre oprávnených žiadateľov definovaných vo výzve. Pozývame všetkých záujemcov, aby sa prišli oboznámiť s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný
finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy z operačného programu Vzdelávanie.


Účasť na seminároch je bezplatná, nie je potrebne prihlásiť sa vopred. 

Termíny a miesta konania seminárov: 

20. 4. 2011, Žilina, 10.00 h, Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina (Kongresová sala Úradu ZSK)

28. 4. 2011, Zvolen, 10.00 h, Budova Technickej univerzity vo Zvolene, ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen (Prednášková miestnosť B8)

29. 4. 2011, Kosice 9.00 h, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (Malá zasadačka)

Na stiahnutie:

Pozvánka a program podujatia