Informačné semináre k výzvam FSR

02.12.2010 17:21

Informačné semináre sú určené všetkým záujemcom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výziev vyhlásených Fondom sociálneho rozvoja: OP ZaSI-FSR-2010/2.1/03, OP ZaSI-FSR-2010/2.2/04

Oprávneným žiadateľom v rámci týchto výziev môžu byť len subjekty, ktorým bola schválená lokálna stratégia komplexného prístupu, alebo ktorí sú uvedení ako partneri v schválených žiadostiach o poskytnutie podpory LSKxP. 

Informačné semináre sú zamerané na prezentáciu uvedených výziev. Ich cieľom je poskytnúť dôležité informácie, ktoré súvisia s procesom predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a prispieť tak ku zvýšeniu kvality predkladaných projektov. Konkrétne otázky záujemcov budú zodpovedané počas diskusie po skončení prezentácií. 

Semináre sú bezplatné. 

Účastníkom seminárov odporúčame, aby sa vopred oboznámili s obsahom výziev na predkladanie žiadostí o NFP, Príručky pre žiadateľa o NFP, ako aj s obsahom ostatných dokumentov zverejnených v tzv. „balíku výzvy“. 

Termíny a miesta konania seminárov: 

 6. 12. 2010  Banská Bystrica  11.00 hod. -14.00 hod. Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica 

8. 12. 2010 Košice  13.00 hod. - 16.00 hod. Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice

9. 12. 2009 Prešov  9.00 hod. - 12.00 hod. Hotel Dukla, Legionárov 2, Prešov 

Registrácia účastníkov bude prebiehať 30 min. pred plánovaným začiatkom seminárov.

Prihlášky na semináre zasielajte na adresu tatiana.sunalova@fsr.gov.skDo predmetu správy uveďte v akom meste sa zúčastníte informačného seminára. Za organizáciu/ žiadateľa sa môžu zúčastniť seminára maximálne 2 osoby.