Grantový program “Ukážte sa v dobrom svetle”

02.05.2018 07:40

 

Deadline: 14. máj 2018
 

Max. výška grantu: 1 000 eur
 

V šiestom ročníku grantového programu budú podporené zaujímavé projekty pre komunity, ktoré umožnia prepojenie rôznych skupín obyvateľstva a podporia sociálnu inklúziu v oblastiach ako je vzdelávanie, životné prostredie a kultúra a šport.
 

Viac info