Grantová výzva - Podpora súčasného umenia I

07.08.2019 10:43

 

Program: Podpora súčasného umenia I

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu v rámci malej grantovej schémy CLT02 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti  súčasného umenia.

Kód výzvy: CLT02

 

Podporované oblasti: Výzva podpouje rozvoj kapacít kultúrnych aktérov a práca s publikom, ktoré vyústia do organizácie podujatí zameraných na kultúrne a umelecké záujmy publika a ich angažovanosť v kultúre a umení.

 

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 

Oprávnení žiadatelia: Samospráva, Štátna správa, Mimovládne organizácie

 

Termín uzávierky: 31.12.2019

 

Link výzvy: https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-v-ramci-malej-grantovej-schemy-zamerana-na-podporu-rozvoja-kapacit-kulturnych-akterov-budovania-a-rozvoja-publika-v/

 
 

 

Program: Kreatívna Európa

Európska komisia zverejnila novú výzvu CNECT/I.3/2019/4513255 s celkovým rozpočtom 2 mil. EUR v rámci prípravnej akcie (mimo obvyklé okruhy podpory programu Kreatívna Európa), ktorej zámerom je vytvoriť z kín (najmä v oblastiach s obmedzenou kultúrnou infraštruktúrou) inovatívne kultúrne centrá (hubs) pre miestne komunity.

Kód výzvy: CNECT/I.3/2019/4513255

 

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je vytvoriť z kín inovačné kultúrne centrá (huby) pre miestne komunity.

 

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 

Oprávnení žiadatelia: Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Termín uzávierky: 25.9.2019

 

Link výzvy: https://www.cedslovakia.eu/clanky/nova-vyzva-kina-ako-inovacne-huby-pre-miestne-komunity