Grantová výzva Partnerstva MP-ČH

18.06.2018 20:16

Vážení členovia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron,

 

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, vyhlasuje dňom 18. jún 2018

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o finančný príspevok z grantového programu

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

 

Číslo výzvy: GP–P MPCH 2018/11/1

 

Po úspešnom zrealizovaní X.ročníka Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“, sa Partnerstvo rozhodlo pokračovať v tejto aktivite a poverilo Grantovú komisiu, aby pripravila pre Vás v tomto roku grantový program, v ktorom rozdelí: 5.000,- €.

 

Cieľom Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ je implementácia Stratégie CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron zo dňa 24.11.2015 a jej aktualizácií, realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

 

 

                                                                                                 Mgr. Irena Milecová

                                                                                                 Predsedníčka Partnerstva MP-ČH

Celú výzvu s prílohami nájdete TU