Grantová výzva partnerstva MP-ČH

01.05.2014 18:32

 

Vážení členovia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron,

 

 

 

Grantová komisia Partnerstva MP - ČH vyhlasuje dňom 1.máj 2014

 

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o finančný príspevok z grantového programu

 

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

 

Číslo výzvy: GP–P MPCH 2014/7/01.

 

Po úspešnom minuloročnom zrealizovaní VI. kola Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ sa v roku 2014 Partnerstvo MP-ČH rozhodlo pokračovať v tejto aktivite a poverilo Grantovú komisiu, aby pripravila pre Vás aj v tomto roku grantový program, v ktorom rozdelí: 3.500,- EUR.

 

Cieľom Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ je  implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 2009 – 2014 realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

 

Informácie o Grantovom programe „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ a príslušné formuláre (výzva, termíny, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa atď.) sú zverejnené na stránke www.muranskaplanina.com.

 

 

                                                                            

                                                    Mgr. Irena Milecová

                                                              predsedníčka Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron

 

 

 

Vyhlásenie a podmienky výzvy

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 01.05.2014

Termín prijímania žiadostí:  od 01.5.2014 do 31.05.2014 do 16:00 hod

Zloženie Hodnotiacej komisie: 

Katarína Pindiaková (Pohronská Polhora),

Mgr. Róbert Hlaváčik (Čierny Balog), 

Jana Rončáková (Tisovec)

Vyhlásenie výsledkov hodnotenia:   do 25.6.2014

Realizácia projektov: od 01.07.2014 do 31.10.2014

Oprávnení žiadatelia: členovia Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron (člen min. 1 rok)

Celková výška alokovaných prostriedkov na rok 2014: 3 500,- EUR

Maximálna výška podpory: do 500,- EUR

Povinná výška spolufinancovania: minimálne 20%

Kontakty na konzultácie:

kontaktná osoba

kontakt

Katarína Pindiaková

048/ 618 93 08 

pindiakova@gmail.com  

Jana Rončáková

0907289864

hamoska@centrum.sk

 

Podklady k žiadosti o podporu: 

Oznam o vyhlásení Výzvy 2014

Grantová výzva 2014

Príručka pre žiadateľa 2014

Formulár žiadosti

Čestné prehlásenie žiadateľa   Nemusí byť overený podpis !!

Hodnotiaca tabuľka  - Bude v krátkej dobe doplnená!

Vzor zmluvy o grante 2014

 

Podklady k realizácii projektu:

Manuál pre informovanosť

Záverečná správa o projekte

Vyúčtovanie grantu

 

Dokumenty na stiahnutie spolu: Vyzva MPCH 2014.zip (1,36MB)Viac tu: https://muranskaplanina.webnode.sk/vyzvy-partnerstva/vyzvy-partnerstva-mp-ch/a2014/

 

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
email: partnerstvompch@gmail.com
web: www.muranskaplanina.com