Grantová výzva Partnerstva MP-ČH 2012

01.05.2012 17:29

 

 

Vážení členovia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron,

 

 

Grantová komisia Partnerstva MP - ČH vyhlasuje dňom 01.máj 2012

 

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o finančný príspevok z grantového programu

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

 

Číslo výzvy: GP–P MPCH 2012/5/01.

 

Po úspešnom zrealizovaní IV. kola Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ v roku 2012,  sa Partnerstvo rozhodlo pokračovať v tejto aktivite a poverilo Grantovú komisiu, aby pripravila pre Vás aj v tomto roku grantový program, v ktorom rozdelí:          3.200,- EUR.

 

Cieľom Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ je  implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 2008 – 2013 realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

 

Informácie o Grantovom programe „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ a príslušné formuláre (výzva, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa atď.) sú zverejnené na stránke www.muranskaplanina.com.

 

                                                                             

                                                    Mgr. Irena Milecová

                                                              predsedníčka Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron