Grantová výzva Partnerstva MP-ČH 2011

01.07.2011 06:38

Vážení členovia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 

  

Grantová komisia Partnerstva MP - ČH vyhlasuje dňom 01.júla 2011

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o finančný príspevok z grantového programu

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

 

Číslo výzvy: GP–P MPCH 2011/4/01.

 

Po úspešnom zrealizovaní III. kola Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ v roku 2010,  sa Partnerstvo rozhodlo pokračovať v tejto aktivite a poverilo Grantovú komisiu, aby pripravila pre Vás aj v tomto roku grantový program, v ktorom rozdelí:          3.000,- EUR

Cieľom Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ je  implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 2008 – 2013 realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov. 

Informácie o Grantovom programe „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ a príslušné formuláre (výzva, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa atď.) sú zverejnené na stránke www.muranskaplanina.com.

 

                                                                             

                                      Mgr. Irena Milecová

                                                                              predsedníčka Partnerstva MP-ČH

 

Na stiahnutie:

 

Kompletné informácie nájdete TU