Grantová výzva OSF

08.09.2010 14:57

INTEGRÁCIA VO VZDELÁVANÍ

 

NOS – OSF vyhlasuje grantový program na podporu integrácie vo vzdelávaní. Zámerom grantovej výzvy NOS – OSF je umožniť rovnosť šancí pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na sociálnu situáciu, región či etnicitu, podporiť čo najvyššiu integráciu detí so špeciálnymi potrebami a tiež posilniť význam škôl, nielen ako vzdelávacích inštitúcií, ale aj ako významných aktérov komunitného života v obciach. 

Kompletné informácie nájdete TU