Ekonomika a účtovníctvo

06.04.2011 10:57

 

Upozornenie na výšku nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2011

 

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28979/2010-721 na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

 

Upozornenie Nezdanitelny prijem 2011.pdf (119 kB)