Dohoda - absolventská prax

04.12.2018 13:55

Názov zmluvy:

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného 

v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax 

štartuje zamestnanie"

Číslo zmluvy:

18/31/051/149

Predmet zmluvy:

Absolventská prax

Zmluvná strana:

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Dátum účinnosti:

05. 12. 2018

 

 

Suma:

0, 00 €

 

Na stiahnutie: