Dni vidieka v NR SR za účasti nášho partnerstva

29.07.2009 05:29

V stredu, dňa 24. júna 2009, zorganizovalo OZ Vidiecky parlament Slovenska (VIPA SK) v spolupráci s Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, s pomocou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky už v poradí 8.ročník Dní vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR), ktorý prebiehal vo výstavných priestoroch NR SR v Bratislave.

     Cieľom tohto podujatia bolo prilákať a získať občanov k vidieckemu cestovnému ruchu na Slovensku a zároveň viesť otvorený dialóg s poslancami NR SR o potrebách a súčasných problémoch slovenského vidieka a možnostiach ich optimálneho riešenia. Podujatie slávnostne otvorila podpredsedníčka NR SR Anna Belousovová, po ktorom sa jednotlivé obce nášho mikroregiónu postupne aktívne predstavovali našim zákonodarcom a viedli s nimi diskusie na danú problematiku. Súčasťou podujatia bol kultúrny program folklórneho súboru Kýčera z Čierneho Balogu, zároveň prebiehala prezentácia ľudových umelcov – výroba zvoncov, fujár, košíkov, obrazov, medovníkov spojená s ochutnávkou miestnych špecialít z nášho mikroregiónu Muránska planina.

 

za Radu VSP MP, Gabriel Giertl 

 

Fotogaléria