Deň Mikroregiónu Muránska planina

21.09.2013 10:34
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_obsah_muranskalehota_muranska_lehotaa.jpgDeň mikroregiónu Muránska planina a 560. výročie prvej písomnej zmienky si v sobotu 14. septembra 2013 pripomenuli v obci Muránska Lehota v okrese Revúca. Muránska Lehota sa nachádza v strednom Gemeri na úseku cesty z Muráňa do Tisovca. Aj ostatným návštevníkom stránky je pri tejto príležitosti potrebné zdôrazniť, že celý kataster obce sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Muránska planina. Aj preto bolo vhodné do programu osláv výročia zaradiť Deň mikroregiónu Muránska planina. Obyvatelia tejto malej obce spolu s hosťami sa zišli v kultúrnom dome, kde si pripomenuli niektoré dôležité medzníky v rozvoji svojej obce, o ktorých informoval starosta obce Miloslav Marčák. Obec vznikla počas valaskej kolonizácie Jelšavského panstva. Jej obyvatelia sa v minulosti zaoberali najskôr chovom oviec, v 18. a 19. storočí ich živilo uhliarstvo, výroba šindľov a práca v blízkych hámroch. V súčasnosti v obci žije približne 200 ľudí, z ktorých je asi tretina seniorov združená v ZO JDS a nepriaznivý demografický vývoj chcú vylepšiť prípravou stavebných pozemkov.

b_150_100_16777215_00_images_stories_obsah_muranskalehota_650_miloslav_marcek.jpg"V súčasnosti sa snažíme zabezpečiť najmä základný chod obce, podarilo sa nám urobiť novú autobusovú zastávku, kde je umiestnená aj informačná tabuľa o celom mikroregióne. Teraz sa snažíme najmä o opravu miestnej komunikácie, ktorá je v žalostnom stave. Trápi nás aj nepriaznivý demografický vývoj, preto by sme chceli získať do vlastníctva pozemky, ktoré neskôr ponúkneme na individuálnu výstavbu,"  informoval starosta obce  Miloslav Marčák. Dodávame, že materskú školu zrušili v obci už pred 10 rokmi pre nízky stav detí v nej.

b_150_100_16777215_00_images_stories_obsah_muranskalehota_650_milecova_irena.jpgSúčasťou osláv v Muránskej Lehote bol aj siedmy Deň mikroregiónu Muránska planina."Okrem prezentácie mikroregiónu sme usporiadali aj workshop zameraný na rozvoj turistického ruchu. Túto príležitosť využilo približne 50 ľudí. Okrem iného sme prezentovali jednu zaujímavosť o obci, na ktorú sme prišli len náhodne pri komunikácii s miestnymi obyvateľmi. Ukázalo sa, že v miestnom kostole je vo veži zvon, ktorý bol pôvodne na Muránskom hrade. Tento umieračik dokonca odprevádzal na poslednej ceste aj Muránsku venušu Máriu Séchy," povedala tajomníčka mikroregiónu Irena Milecová. 
Kostol v Muránskej Lehote bol postavený v roku 1826. Je vyzdobený ručne vyrezávanými sochami neznámych majstrov. Obcou prechádza turistická značka Cesta Márie Séchy, spájajúca hrady Fiľakovo a Muráň, ku ktorej sa viaže jedna z najznámejších romantických povestí slovenského stredoveku o Muránskej Venuši.

(Zdroj:teraz.sk)

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_obsah_muranskalehota_650_muranska_lehota.jpgb_150_100_16777215_00_images_stories_obsah_muranskalehota_650_muranska_lehota1.jpg

b_150_100_16777215_00_images_stories_obsah_muranskalehota_650_muranska_lehota4.jpg

 
 
 
 
 
 
Článok prevzatý z https://www.majgemer.sk