Čerpanie PRV

23.02.2011 07:27

 

 

Prehľad čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2001-2013 k 31.12.2010

 

Na stiahnutie:

Prehľad čerpania PRV k 31.12.2010