Areál Šťavice získava novú – čistejšiu podobu

28.08.2014 13:01

 

Po prvých výzvach Občianskeho združenia T4, k účasti na brigády k čisteniu tisovskej Šťavice a prameňa Dobrej vody, môže každý návštevník zaregistrovať viditeľné zmeny.

Za tri dni ( 15.,16. a 20. augusta) sa tu vystriedalo 86 dobrovoľníkov. Sú to ľudia, ktorým záleží na tom ako bude vyzerať v budúcnosti tento kúsok nášho mesta, ktorý bol kedysi našou pýchou a závideli nám ho v širokom okolí. Dobrovoľníci v oboch lokalitách vypiľovali divo rastúce kríky, kosili a hrabali dlhodobo neudržiavané priestranstvo od vysokých burín a tráv. Vyzbierali množstvo rôznych odpadkov a  plastových fliaš, ktoré si zrejme ich majitelia pozabudli vziať so sebou.

Niektorí sa na brigádu len sľubovali a neprišli. Iní prišli aj bez ohlásenia a pracovali spoločne mladší aj starší občania mesta, niekde to boli viacerí z jednej rodiny. Sobotňajším prekvapením boli šiesti členovia poľovníckeho združenia Voniaca, ktorí pracovali najmä s motorovými pílami. Pomáhali tu aj mladé rodinky s deťmi, čo je naozaj dobrým príkladom. Veľa práce vykonali pri čistení členovia komisie Podnikateľskej a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve, ktorí už v predchádzajúcich rokoch poukazovali na nutnosť „ dať do poriadku“ areál Šťavice a prameňa Dobrej vody. Projekt na nový prístrešok k prameňu Dobrej vody spracoval dobrovoľnícky J. Hecko. Všetkým, ktorí pomohli patrí veľká vďaka (môžete ich uvidieť na fotografiách M. Slabeja) a tí, ktorí to zatiaľ nestihli a sú ochotní pomôcť chceme oznámiť, že ďalšie brigády budeme organizovať v mesiaci september. Je potrebné vyčistiť areál amfiteátra, dorobiť prístupovú cestu k prameňu Dobrej vody a mnoho iného. V jeseni spoločne občania mesta rozhodnú ako by mal vyzerať altánok na mieste bývalej tančiarne. Návrhy máme už prisľúbené a dúfajme, že už v budúcom roku nájdeme finančné zdroje na jeho výstavbu. Pokúsime sa o to, tak ako teraz aj z nadácie Orange alebo iných projektov. Vedenie mesta bude musieť zabezpečiť pravidelné kosenie a udržiavanie areálu, pretože v opačnom prípade sa zopakuje podobný scenár a burina nám opäť prerastie cez hlavu.

Čo ešte dodať ? Nezabúdajme, že  prameň Šťavice je naozaj voda, ktorú si musíme vážiť a udržať ju pre budúce generácie. Posledne vzorka vody bola na rozbor odobratá 2.4.2014 a vyšetrená akreditovaným laboratóriom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. V stanovených ukazovateľoch vyhovovala požiadavkám, ktoré sú ustanovené na vodu určenú pre ľudskú spotrebu. Je to voda mikrobiologicky a biologicky nezávadná. Ďalší kompletný rozbor minerálnej vody a najmä stanovenie obsahu horčíka, vápnika, síranov, chloridov a ďalších ukazovateľov je prisľúbený v mesiaci október. Chceli by sme tiež požiadať pracovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote aj o rozbor z prameňa Dobrá voda.

za T4 - občianske združenie

Mgr. Irena Milecová