Aktuálne informácie RO ESF

04.04.2011 12:23

 

Výkladové stanovisko RO 

RO vydal výkladové stanovisko pre odborné aktivity v oblasti vzdelávania cieľových skupín v projektoch OP ZaSI

RO odporúča prijímateľom, aby si súčasné zmluvné vzťahy zosúladili tak, aby akékoľvek náklady prijímateľa vzniknuté za vykonané odborné aktivity v oblasti vzdelávania na projekte boli v intenciách tohto výkladového stanoviska.

Na stiahnutie: Výkladové stanovisko

 

Usmernenie RO č. N/2008 - Aktualizácia č.4 

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom - aktualizácia č.4

Riadiaci orgán vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Usmernenie je dostupné TU.  Prílohy-doc 

Usmernením sa nahrádza znenie Aktualizácie č.3.

 

Zdroj:www.enployment.gov.sk