6.9.2013 Oslavy 69. výročia SNP, Tisovec

03.09.2013 07:53

OSLAVY 69. výročia SNP

Vytlačiť
 

DSC 6319

Mesto TISOVEC, Mesto REVÚCA, Obec MURÁŇ,Oblastný výbor SZPB Rimavská Sobota, Oblastný výbor SZPB Rožňava, Základná organizácia SZPB Tisovec
 
Vás srdečne pozývajú na
 
OSLAVY 69. výročia SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA a STRETNUTIE ODBOJÁROV A MLÁDEŽE OBLASTNÝCH VÝBOROV RIMAVSKÁ SOBOTA A ROŽŇAVA
 
6.. september 2013 TISOVEC
 
Program
 
9:30
Besedy žiakov ZŠ s priamymi účastníkmi protifašistického odboja SNP
ZŠ Dr. V. Clementisa, Obradná sieň mesta, MsKS
 
11:00
Pietna spomienka pri pomníku SNP
Námestie Dr. V. Clementisa
Položenie vencov
Hymna Slovenskej republiky
Báseň
Otvorenie
Príhovory a pozdravy hostí
Odovzdanie vyznamenaní
Hymnická pieseň
Dychová hudba GEMERČANKA z Revúcej
Dychová hudba HRADOVANKA z Tisovca
 
12:30
Kultúrny program
areál pred ZŠ D. V. Clementisa
Príhovory a pozdravy hostí
Fujaristi z Tisovca a Rožňavy
Folklórny súbor Dubiná
Spevácka skupina z Vyšnej Slanej
Spevácky súbor LEVENDA z Muráňa
Spevácky súbor POĽAN z Muránskej
Dlhej Lúky
Folklórny súbor z Tisovca
Folklórny súbor RIMAVAN z Rimavskej Soboty
 
Sprievodné akcie
Jarmok ľudových remesiel
Atrakcie pre deti
 
Informácie:
Občerstvenie a stravovanie
- pre hostí a účinkujúcich zabezpečuje ZO SZPB Hrachovo
- pre verejnosť zabezpečuje DARIJAN Tisovec
 
Autobusové a vlakové spojenie
Rimavská Sobota – Tisovec mesto
Vlak 8,22h – 9,16h
9,55h – 10,49h
Autobus 9,15h – 10,30h
Tisovec mesto – Rimavská Sobota
Vlak 17,51h – 18,54h
Autobus 16,00h – 16,50h
16,45h – 17,55h