6.3.2011 Bursa Valaská

27.01.2011 12:59

 

 

BURSA

Tradičný fašiangový sprievod masiek spojený s pochovávaním basy a večernou veselicou.

 

Miesto konania: Valaská

Termín: 6. 3. 2011

Informácie: Obecný úrad Valaská, tel.č. +421– 48 - 671 1500,

e-mail: ocuvalaska@mbox.zelpo.sk