5. Informačný deň Vidieckeho parlamentu

19.06.2010 20:03

5. Informačný deň Vidieckeho parlamentu

 

 venovaný novinkám v oblasti podpory pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a špeciálnej téme „Ochrana a tvorba životného prostredia „

 

25. a 26. jún 2010 od 12.00 hod. miesto rokovania

 

Hotel Flipper, Vrbov 299, 060 01 Kežmarok

 

POZVÁNKA

NÁVRATKA