4.6.2011 Glockov Muráň

16.05.2011 06:00

4.6.2011

Obradná sieň obecného úradu

 

GLOCKOV MURÁŇ

súťaž žiakov v prednese poézie a prózy

 

Propozície súťaže