3. modifikáciu Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

25.04.2018 13:51

 

Európska komisia schválila 3. modifikáciu Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

 

Aktuálna verzia PRV SR 201-2020 je zverejnená na webovom sídle MPRV SR: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1180&navID2=1180&sID=43&id=12791