3.9.2011 Volejbalový turnaj Čierny Balog

23.08.2011 06:33

 

Volejbalový turnaj - Mix pri príležitosti výročia SNP 0.ročník

P R O P O Z Í C I E

Usporiadateľ: VEPOR BALOG – volejbalové družstvo
OBEC ČIERNY BALOG

Termín: 3. septembra 2011 
8.30 Prezentácia, 
8.45 Zahájenie turnaja
9.00 Začiatok prvých zápasov

Miesto: Viacúčelové ihrisko - Čierny Balog, Dobroč 

Prihlášky : do 26.8.2011 nahlásiť usporiadateľovi počty hráčov


Organizačný výbor :
Ing. Milan Gašperík , 0910 986 451, gasperikm@pobox.sk
Ing. Pavel Gašperík , 0903 894 740, palo.gasperik@centrum.sk

Štartujú : VEPOR BALOG
HANDEĽCI PRÍPRAVKA 
COOP JEDNOTA BREZNO
TJ ŠTART KOKAVA
KEMBRIČ VALASKÁ 

Štartovné : 5 .-€/ hráč

Občerstvenie a stravovanie: 
Pre všetkých účastníkov zabezpečí SEVEN BAR – p. Budinský


Hrací systém : Každý s každým
hrá sa podľa platných pravidiel FIVB.


Rozhodcovia : Určí organizátor 


Ceny : 
- všetky zúčastnené družstvá budú odmenené vecnými cenami

Rôzne :
- družstvá štartujú na vlastnú zodpovednosť
- lopty na rozcvičenie si družstvá prinesú vlastné

Sprievodné akcie :
Súťaže pre deti a pre dospelých – pripraví p. Budinský
Po volejbale voľná zábava v miestnom Country BARE.