25.12.2010 Divadelný súbor T.Vansovej Rimavská Píla

13.12.2010 16:47

25.12. 2010

Premiéra DS T. Vansovej - Kultúrny dom R. Píla 15:00 a 16:00