16.03.2012 Koncert zborového spevu Pohronská Polhora

22.02.2012 18:24

 

KONCERT ZBOROVÉHO SPEVU
 
Pozývame Vás dňa 16.3.2012 o 16:30 hod.
 
na koncert zborového spevu,
 
ktorý sa uskutoční v sobášnej miestnosti obecného úradu.
 
Účinkujú:
Detský spevácky zbor pri ZUŠ Pohronská Polhora,
Detský spevácky zbor "Úsmev" pri ZUŠ Brezno
Detský spevácky zbor "Radostný plecháček" z Nového Bydžova.