15.6.2013 Preteky DHZ okresu Brezno, Michalová

04.06.2013 11:30

 

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Brezno uskutočňuje súťaž / previerky pripravenosti DHZ dospelých a dorastu okresu Brezno 2013 v Michalovej dňa 15.6.2013. Jedná sa o Okresnú súťaž / previerku pripravenosti dobrovoľných hasičských družstiev dospelých a dorastu okresu Brezno pre rok 2013. Súťaž sa uskutoční v disciplínach: požiarny útok, štafeta 8x50m, teória a pretek jednotlivca. Víťazi okresnej súťaže postupujú do krajskej súťaže hasičských družstiev, okrem kategórii nad 35 rokov. Prihlásené družstvá v potčte 41. Kategórie muži - 23 družstiev, ženy 8 družstiev, dužstvá nad 35 rokov 6 družstiev, dorastenci 4 družstvá. 
9:00 - 9:30 prezentácia
9:30 - 10:00 začatie plnenia súťažných disciplín
Po ukončení disciplín vyhlásenie výsledkov.