12. Ročník grantového programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ

10.04.2019 14:59

 

Centrum pre filantropiu vyhlasuje grantový program o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú.

 

V roku 2019 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1200 eur. 

 

Budú podporené inovatívne projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

 

Viac informácií nájdete tu: www.tusanampacituchcemezit.sk/sk/aktualny-12-rocnik/