Projekt 

"Stratégia CLLD územia Partnerstva MP-ČH" 

je financovaný zo zdrojov EÚ

Novinky

Webová prezentácia bola spustená

31.07.2009 08:30
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.
<< 95 | 96 | 97 | 98 | 99

SME ČLENOVIA:

 
 
 

VÝZVA
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky
regionálny produkt GEMER-MALOHONT®
č. 04/2018