Projekt 

"Stratégia CLLD územia Partnerstva MP-ČH" 

je financovaný zo zdrojov EÚ

AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY MAS

 

Výzva MAS 021 / 7.2 / 2 na Podpopatrenie 7.2 PRV SR 2014-2020    

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS
 

Výzva MAS 021 / 7.5 / 1 na Podopatrenie 7.5 PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS

 

 • vyhlásená: 17.07.2019
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
 • oprávnení žiadatelia:
  • samostatne zárobkovo činné osoby
  • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov

 

Krásy MAS očami detí

Výtvarná súťaž pre deti

Po úspešnom prvom ročníku sa Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron rozhodlo vyhlásiť II. ročník výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“. Cieľom súťaže je podporiť žiakov rozvíjať ich talent a v neposlednom rade spoznávať naše územie.    Pravidlá a podmienky...

Novinky

Malé granty - výzvy

17.02.2010 10:52
Nadácia Orange  „Otvorená výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania“, pre...

Využívanie obnoviteľných zdrojov

17.02.2010 10:51
Pozývame Vás na jednodňovú konferenciu s názvom „Príklady dobrej praxe: koordinované využívanie...

Aktuality ROP

17.02.2010 10:51
Oznam o presune zarezervovaných termínov na predkladanie žiadostí o NFP   Všetky termíny na...

Dreviny ako súčasť verejných priestorov

17.02.2010 10:49
  Pozvánka na workshop "Dreviny ako súčasť verejných priestorov" Dovoľujeme si Vás pozvať...
<< 119 | 120 | 121 | 122 | 123 >>

SME ČLENOVIA:

 
 
 

VÝZVA
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky
regionálny produkt GEMER-MALOHONT®
č. 04/2018