Projekt 

"Stratégia CLLD územia Partnerstva MP-ČH" 

je financovaný zo zdrojov EÚ

AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY MAS

 

Výzva MAS 021 / 7.2 / 2 na Podpopatrenie 7.2 PRV SR 2014-2020    

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS
 

Výzva MAS 021 / 7.5 / 1 na Podopatrenie 7.5 PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS

 

 • vyhlásená: 17.07.2019
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
 • oprávnení žiadatelia:
  • samostatne zárobkovo činné osoby
  • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov

 

Krásy MAS očami detí

Výtvarná súťaž pre deti

Po úspešnom prvom ročníku sa Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron rozhodlo vyhlásiť II. ročník výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“. Cieľom súťaže je podporiť žiakov rozvíjať ich talent a v neposlednom rade spoznávať naše územie.    Pravidlá a podmienky...

Novinky

Výzva Opatrenie 3.1. PRV

20.02.2010 18:45
Ministerstvo pôdohospodárstva SR plánuje vypísať Výzvu na opatrenie 3.1 Diverzifikácia...

Oznámenie PPA č. 31

19.02.2010 15:43
Oznámenie PPA č. 31 zo dňa 19. februára 2010 PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný...

4. Infodeň Vidieckeho parlamentu SK

19.02.2010 08:04
Infodeň bude venovaný novinkám v oblasti podpory pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

2% Z DANÍ

17.02.2010 11:20
Postup krokov na poukázanie 2% z dane v roku 2010   VYDRA, ČIERNY BALOG Venujte nám...
<< 117 | 118 | 119 | 120 | 121 >>

SME ČLENOVIA:

 
 
 

VÝZVA
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky
regionálny produkt GEMER-MALOHONT®
č. 04/2018