Projekt 

"Stratégia CLLD územia Partnerstva MP-ČH" 

je financovaný zo zdrojov EÚ

AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY MAS

 

Výzva MAS 021 / 7.2 / 2 na Podpopatrenie 7.2 PRV SR 2014-2020    

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS
 

Výzva MAS 021 / 7.5 / 1 na Podopatrenie 7.5 PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS

 

 • vyhlásená: 17.07.2019
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
 • oprávnení žiadatelia:
  • samostatne zárobkovo činné osoby
  • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov

 

Krásy MAS očami detí

Výtvarná súťaž pre deti

Po úspešnom prvom ročníku sa Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron rozhodlo vyhlásiť II. ročník výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“. Cieľom súťaže je podporiť žiakov rozvíjať ich talent a v neposlednom rade spoznávať naše územie.    Pravidlá a podmienky...

Novinky

Vidiek - trvalý zdroj energie

09.03.2010 16:27
Dovolujeme si pozvať Vás na zaujímavý seminár poriadaný Slovenskou agentúrou životného...

Informácie SIA

09.03.2010 06:26
Zoznamy schválených žiadostií o NFP - SIA Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia...

Seminár Geografické informačne systémy pre územnú samosprávu

02.03.2010 06:24
Pozývame Vás v mene organizátorov občianskeho združenia Partnerstvo pre prosperitu (PPP)...

Výzva MP SR

01.03.2010 12:18
Výzva MP SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva...
<< 116 | 117 | 118 | 119 | 120 >>

SME ČLENOVIA:

 
 
 

VÝZVA
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky
regionálny produkt GEMER-MALOHONT®
č. 04/2018