Projekt 

"Stratégia CLLD územia Partnerstva MP-ČH" 

je financovaný zo zdrojov EÚ

AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY MAS

 

Výzva MAS 021 / 7.2 / 2 na Podpopatrenie 7.2 PRV SR 2014-2020    

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS
 

Výzva MAS 021 / 7.5 / 1 na Podopatrenie 7.5 PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS

 

 • vyhlásená: 17.07.2019
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
 • oprávnení žiadatelia:
  • samostatne zárobkovo činné osoby
  • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov

 

Novinky

Seminár Geografické informačne systémy pre územnú samosprávu

02.03.2010 06:24
Pozývame Vás v mene organizátorov občianskeho združenia Partnerstvo pre prosperitu (PPP)...

Výzva MP SR

01.03.2010 12:18
Výzva MP SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva...

Aktuálny prehľad grantových výziev

21.02.2010 18:23
Aktuálny prehľad grantových výziev    V spolupráci s eDotácie a KRA...

Výzva Opatrenie 3.1. PRV

20.02.2010 18:45
Ministerstvo pôdohospodárstva SR plánuje vypísať Výzvu na opatrenie 3.1 Diverzifikácia...
<< 117 | 118 | 119 | 120 | 121 >>

SME ČLENOVIA:

 
 
 

VÝZVA
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky
regionálny produkt GEMER-MALOHONT®
č. 04/2018