Projekt 

"Stratégia CLLD územia Partnerstva MP-ČH" 

je financovaný zo zdrojov EÚ

AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY MAS

 

Výzva MAS 021 / 7.2 / 2 na Podpopatrenie 7.2 PRV SR 2014-2020    

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS
 

Výzva MAS 021 / 7.5 / 1 na Podopatrenie 7.5 PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:  03.06.2019
 • uzávierka:   30.09.2019
 • oprávnení žiadatelia:
  • obce a mestá v území MAS
  • združenia s právnou subjektivitou v území MAS

 

 • vyhlásená: 17.07.2019
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
 • oprávnení žiadatelia:
  • samostatne zárobkovo činné osoby
  • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov

 

Novinky

Doplnenie oznámenia č. 33 zo dňa 10. marca 2010

24.03.2010 12:36
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam Pôdohospodárska platobná agentúra...

Výzva MH SR - OP KaHR

22.03.2010 11:47
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasilo výzvu na predkladanie žiadostí o...

Systém finančného riadenia EPFRV Verzia 2.1.

22.03.2010 11:46
Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj...

Výzva MP SR pre obce

22.03.2010 11:43
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva...
<< 114 | 115 | 116 | 117 | 118 >>

SME ČLENOVIA:

 
 
 

VÝZVA
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky
regionálny produkt GEMER-MALOHONT®
č. 04/2018