Projekt 

"Stratégia CLLD územia Partnerstva MP-ČH" 

je financovaný zo zdrojov EÚ

Novinky

Projekty PPP na regionálnej úrovni majú budúcnosť!

30.05.2019 10:26
  Agentúra pre rozvoj Gemera v spolupráci so zahraničnými partnermi a Ekonomickou univerzitou...

Regionálnu značku GEMER-MALOHONT môžu získať ďalší výrobcovia

23.05.2019 08:08
  Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 22.05.2019 piatu výzvu na predkladanie žiadostí o...

100 stromov k storočnici štátnej ochrany prírody na Slovensku - Štavica v Tisovci

03.05.2019 15:32
  V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku....

Študijná cesta pre poľnohospodárov do Českej republiky

25.04.2019 14:31
  Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) Vás pozýva na študijnú cestu, ktorá zahŕňa...

Regionálnu značku HOREHRONIE je možné získať po prvý krát

25.04.2019 10:42
  Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie vyhlasuje...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SME ČLENOVIA:

 
 
 

VÝZVA
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky
regionálny produkt GEMER-MALOHONT®
č. 04/2018