Archív článkov

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/WETA/1801

04.09.2018 11:03
  Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty (ďalej len výzva) v rámci...

AKČNÉ PLÁNY: Výzvy na predkladanie projektov

27.08.2018 11:13
  Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejnili výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2019.     Územie pôsobnosti Partnerstva Muránska planina -...

Parnou zubačkou do rozprávky

24.08.2018 13:38
  Ako každý rok, tak ani tento nebol výnimkou a našim členom sa opäť podarilo zorganizovať super akciu " Parnou zubačkou do rozprávky". Na svoje si prišli nielen detičky, ktorým cestu parnou mašinkou spríjemňovali Máša s medveďom Miškom, Marfa z Mrázika či Gargamel, ktorý stále hľadal šmolkov...

Newsletter NSRV č. 13

15.08.2018 13:54
  Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 13 Na stiahnutie: Newsletter NSRV SR č. 13 2018.pdf   V aktuálnom čísle nájdete... Agrokomplex 2018  Kultúrny program v expozícii NSRV SR  Oznamy PPA  Aktuality MPRV...

Regionálnu značku získali ďalší záujemcovia

13.08.2018 14:20
Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia vyhlásila 25.05.2018 štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky a do 29.06.2018 prijala 8 žiadostí, pričom kontrolou formálnej správnosti a úplnosti prešlo 7 z nich. Všetky žiadosti boli na...

Regionálnu značku získali ďalší záujemcovia

13.08.2018 14:18

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N343-511-23 - "CHOD MAS"

09.07.2018 09:20
  Typ: Zmluva Rezort:      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Objednávateľ:   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Poistná zmluva

01.07.2018 10:56
  Názov zmluvy:  Komplexné poistenie malých podnikateľov Čislo zmluvy: 511107049 Predmet zmluvy: Poistenie majetku, strojov a elektroniky, nákladu:kancelárie, administratíva Zmluvná...

Výzvy na predkladanie ŽoNFP

28.06.2018 08:59
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo dňa 27.6.2018 "Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni", kód...

Grantová výzva Partnerstva MP-ČH

18.06.2018 20:16
Vážení členovia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron,   Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, vyhlasuje dňom 18. jún 2018 VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ o finančný príspevok z grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“   Číslo výzvy: GP–P...
Záznamy: 51 - 60 zo 1890
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>