Archív článkov

Katarínske dni

20.11.2009 12:22
Pozvánka na Katarínske dni Čiernobalockej kultúry   20. - 22.novembra 2009 na Čiernom Balogu 

Výzva ROP:Opatrenie 4.1c

20.11.2009 12:20
 Výzva ROP: opatrenie 4.1c   Oznam o uverejnení výzvy pre opatrenie 4.1c Regenerácia sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 18. 11. 2009 bola v sekcii Aktuálne výzvy uverejnená výzva...

Výsledky volieb VÚC 2009

15.11.2009 12:23
  Prehľadné výsledky volieb do VÚC v Banskobystrickom kraji   Kompletné výsledky na stiahnutie:  Vysledky volieb VUC 2009.zip (239,6 kB)   zdroj: ŠÚ SR

Výzva Os 4 LEADER

12.11.2009 12:28
Výzva OS 4 LEADER   PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR uverejnila  Výzvu na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR na r. 2007 – 2013, s termínom predkladania...

"Učíme sa písať projekty"

08.11.2009 12:44
V piatok 6.11.2009 v Čiernom Balogu Partnerstvo MP-ČH v spolupráci s o.z. VOKA zorganizovalo pre svojich členov 1-dňové školenie  "Učíme sa písať projekty". Školenia sa zúčastnilo 24 osôb. Boli to zástupcovia samosprávy, tretieho sektora, podnikatelia v cestovnom ruchu a fyzické osoby...

"Učíme sa písať projekty 2009"

07.11.2009 12:40
V piatok 6.11.2009 v Čiernom Balogu Partnerstvo MP-ČH v spolupráci s o.z. VOKA zorganizovalo pre svojich členov 1-dňové školenie  "Učíme sa písať projekty". Školenia sa zúčastnilo 24 osôb. Boli to zástupcovia samosprávy, tretieho sektora, podnikatelia v cestovnom ruchu a fyzické osoby obcí...

Uzavierka POD

28.10.2009 08:27
Program obnovy dediny     Pripomíname, že uzávierka pre prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z Programu obnovy dediny na rok 2010 je 31.októbra 2010.   Všetky potrebné informácie, usmernenia a tlačivá nájdete na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia, alebo na...

Tematický seminár „Vidiecky cestovný ruch v horských a podhorských oblastiach“

12.10.2009 04:16
Dňa 08.10.2009 (piatok) sa zástupkyne VSP MP (J. Čillíková, a J. Rončáková) zúčastnili tematického seminára „Vidiecky cestovný ruch v horských a podhorských oblastiach v Kokave nad Rimavicou, ktorý organizovala NSRV SR. Seminár sa niesol v duchu prezentácie a odovzdávaní poznatkov podnikania v...

Informačno-odborný seminár k Osi 1 a Osi 3 PRV 2007-2013

01.10.2009 04:25
 Dňa 30.9.2007 sa v obci Brusno za účasti nášho zástupcu PhDr. Igora Pašmíka uskutočnil Informačno-odborný seminár k Osi 1 a Osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Na stretnutí so zástupcami MP SR a PPA boli prezentované najaktuálnejšie informácie o stave výziev v Osiach 1 a 3 PRV, ale...

Medzinárodná konferencia NSRV

30.09.2009 05:31
 21. a 22.septembra sa v Senci uskutočnila prvá medzinárodná konferencia NSRV na tému "Národná sieť rozvoja vidieka  –  spájanie aktivít pre hospodársky a sociálny rozvoj vidieka“. Konferencia prebehla za účasti najvyšších zástupcov MP SR vrátane nového ministra pôdohospodárstva,...
Záznamy: 1871 - 1880 zo 1890
<< 185 | 186 | 187 | 188 | 189 >>