Archív článkov

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podopatrenia 7.2, 7.4, 7.5

04.06.2019 08:39
  Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 -...

Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci implementácie stratégie CLLD zo zdrojov z PRV SR 2014-2020

03.06.2019 14:51
  Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlasuje Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka...

Projekty PPP na regionálnej úrovni majú budúcnosť!

30.05.2019 10:26
  Agentúra pre rozvoj Gemera v spolupráci so zahraničnými partnermi a Ekonomickou univerzitou v Bratislave  v regiónoch Slovenska vysvetľujú ako fungujú PPP projeky, ako ich využiť na regionálnej úrovni a ako zrevitalizovať historickú budovu vo vlastníctve obce v spolupráci s miestnym...

Regionálnu značku GEMER-MALOHONT môžu získať ďalší výrobcovia

23.05.2019 08:08
  Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 22.05.2019 piatu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 24.06.2019. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov...

100 stromov k storočnici štátnej ochrany prírody na Slovensku - Štavica v Tisovci

03.05.2019 15:32
  V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. Jednou zo sprievodných aktivít tohto výročia je aj vysádzanie mladých stromov v celkovom počte 100 jedincov v rámci celého Slovenska....

Študijná cesta pre poľnohospodárov do Českej republiky

25.04.2019 14:31
  Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) Vás pozýva na študijnú cestu, ktorá zahŕňa návštevu piatich poľnohospodárskych podnikov v Českej Republike. Študijná cesta je zameraná na inovácie v poľnohospodárstve a uskutoční sa v termíne 22. - 23.5.2019.   Viac info sa dozviete...

Regionálnu značku HOREHRONIE je možné získať po prvý krát

25.04.2019 10:42
  Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie vyhlasuje 1. výzvu k predkladaniu žiadostí na udelenie práv na používanie značky regionálny produkt HOREHRONIE. Práve v tomto období máte možnosť zapojiť sa do 1. výzvy k prekladaniu žiadostí na udelenie práv na...

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2019

23.04.2019 14:58
  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 20. septembra 2018 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých...

XII. ROČNÍK GRANTOVEJ VÝZVY "Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron"

15.04.2019 17:19
  Neodmysliteľnou súčasťou Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron je vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z grantového programu "Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron", do ktorého sa môžu každoročne zapojiť naši členovia a prispieť tak k...

12. Ročník grantového programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ

10.04.2019 14:59
  Centrum pre filantropiu vyhlasuje grantový program o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú.   V roku 2019 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur.  Maximálna výška podpory na jeden projekt je...
Záznamy: 11 - 20 zo 1890
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>