Archív článkov

GRANTY EHP A NÓRSKA - Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva

10.09.2019 14:35
  Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné...

Grantová výzva - Kiná ako inovačné huby pre miestne komunity

26.08.2019 11:23
  Program: Kreatívna Európa Európska komisia zverejnila novú výzvu CNECT/I.3/2019/4513255 s celkovým rozpočtom 2 mil. EUR v rámci prípravnej akcie (mimo obvyklé okruhy podpory programu Kreatívna Európa), ktorej zámerom je vytvoriť z kín (najmä v oblastiach s obmedzenou...

Grantová výzva - Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva

23.08.2019 12:29
  Program: Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora podpora obnovy a...

Grantová výzva - Platformy pre inováciu kultúrneho obsahu

22.08.2019 11:34
Program: Kreatívna Európa Európska komisia zverejnila výzvu s celkovým rozpočtom 1,038 mil. EUR, ktorá je pilotným projektom na podporu inovácií a nových technológií v oblasti tvorby, distribúcie a propagácie európskeho obsahu a spolupráca medzi rôznymi odbormi (film, hudba,...

Odborná prax vo Švajčiarsku - informácia

20.08.2019 11:25
V službách cestovného ruchu na Slovensku pracuje mnoho mladých ľudí, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje vedomosti z poskytovania služieb cestovného ruchu prostredníctvom odborných praxi v zahraničí. Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu ponúka záujemcom 4 mesačnú odbornú prax...

NAUČME ĽUDÍ PARTICIPOVAŤ

16.08.2019 11:10
  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci posilnenia témy participatívnej tvorby politík hľadá budúcich lektorov participácie. 4-dňový tréning budúcich trénerov pre vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík. Školenie pre milovníkov participácie,...

Výzva na výber členov Výberovej komisie pre výzvy MAS

15.08.2019 12:55
  Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka...

Informačný seminár k výzve IROP-CLLD-Q632-511-001 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

12.08.2019 11:52
  Dovoľujeme si Vás pozvať na Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vyhláseným v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z programu rozvoja vidieka SR...

Grantová výzva - Podpora súčasného umenia I

07.08.2019 10:43
  Program: Podpora súčasného umenia I Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu v rámci malej grantovej schémy CLT02 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora projektov...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podopatrenia 7.2, 7.4, 7.5

01.08.2019 15:26
  Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 -...
Záznamy: 1 - 10 zo 1900
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>