Projekt 

"Stratégia CLLD územia Partnerstva MP-ČH" 

je financovaný zo zdrojov EÚ

Novinky

Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín

07.06.2019 09:05
Agroinštitút Nitra, š.p. má voľné miesta na vzdelávanie v rámci projektu PRV 2014 – 2020 s názvom...

Študijná cesta na malé rodinné farmy v SR

07.06.2019 08:56
NSRV SR Vás pozýva na Študijnú cestu na malé rodinné farmy v SR v termíne 25. júna...

Na Horehroní vznikla regionálna značka - Regionálny produkt HOREHRONIE!

05.06.2019 13:38
  Včera t.j. 4. júna 2019 v Synagóge v Brezne boli odovzdané prvé certifikáty...

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podopatrenia 7.2, 7.4, 7.5

04.06.2019 08:39
  Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“)...

Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci implementácie stratégie CLLD zo zdrojov z PRV SR 2014-2020

03.06.2019 14:51
  Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlasuje Výzvy na predkladanie...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SME ČLENOVIA:

 
 
 

VÝZVA
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky
regionálny produkt GEMER-MALOHONT®
č. 04/2018