Interné smernice Partnerstva MP-ČH

  

Organizačný poriadok aktuálna verzia platný od 01.12.2015 (pdf. 415 kB)

 

Zásady hospodárenia aktuálna verzia zo 14.01.2010 (pdf. 386 kB)

 

Rokovací poriadok Rady MP-ČH aktuálna verzia zo 14.01.2010 (pdf. 328 kB)