"NAŠTARTUJME S PARTNERSTVOM MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON"
 

GRANTOVÁ  VÝZVA  2017 

GP-P MPCH 2017/10/1

 

Vyhlásenie a podmienky výzvy

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 07.06.2017

Číslo výzvy:  GP-P MPCH 2017/10/1

Termín prijímania žiadostí:  od 08.06.2017 do 30.06.2017 (rozhoduje termín doručenia žiadosti)

Zloženie Hodnotiacej komisie: 

     Mgr. Róbert Hlaváčik (Čierny Balog), 

     Jana Rončáková (Tisovec)

     Ing. Peter Minárik (Valaská)

     Mgr. Adriana Hrivňáková (Muránska Dlhá Lúka)

       Terézia Falťanová (Pohronská Polhora)

Vyhlásenie výsledkov hodnotenia:  do 10.07.2017

Podpis zmlúv : od 10.07.2017

Realizácia projektov: od 15.07.2017 do 30.11.2017

Oprávnení žiadatelia: členovia Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron (člen min. 1 rok)

Celková výška alokovaných prostriedkov na rok 2017: 4 500,- EUR

Maximálna výška podpory: do 500,- EUR

Povinná výška spolufinancovania: minimálne 20%

Povinné konzutácie: najneskôr 3 dni pred podaním projektu, posledný termín konzultácie je 29.7.2017

Kontakty na povinné konzultácie:

kontaktná osoba

kontakt

Janka Rončáková

0907 289864, 

jankaroncakova@gmail.com

Mgr. Róbert Hlaváčik

0905 633808, 

prednosta@ciernybalog.sk

Ing. Peter Minárik

0905 988794, 

prednosta@valaska.sk

Mgr. Adriana Hrivňáková

0915 926869, 

dusanaadrianah@centrum.sk

Bc. Terézia Falťanová 0915 802671
terezia.faltanova@gmail.com   

 

Podklady k žiadosti o podporu: 

Oznam o vyhlásení Výzvy 2017

Grantová výzva 2017

Príručka pre žiadateľa 2017

Formulár žiadosti

Čestné prehlásenie žiadateľa   Nemusí byť overený podpis !!

Hodnotiaca tabuľka

Vzor zmluvy o grante 2017

 

Podklady k realizácii projektu:

Manuál pre informovanosť

Záverečná správa o projekte

Vyúčtovanie grantu

 

Dokumenty na stiahnutie spolu:   Výzva MPCH 2017.zip (1,9MB)