Muránska Dlhá Lúka

     Obec MURÁNSKA DLHÁ LÚKA sa nachádza na hlavnej ceste spájajúcej Muráň s Revúcou. Obec vznikla začiatkom 14. storočia, ale územie už bolo pravdepodobne osídlené. Názov obce je doložený z roku 1357 ako Hoszszu Reth, z roku 1435 ako Huzywreth, z roku 1551 ako Dlua Luka, z roku 1567 alp Muranhozzureth, z roku 1605 ako Dluha Luka alias Hozu Reth, z roku 1773 ako Muranska Dluha Luka, maďarsky Murányhosszúrét, nemecky Lange-Wiese, Langewiesen. Názov obce je odvodený od rozsiahlych pastvín, ktoré v minulosti slúžili Jelšavskému panstvu a od 16. storočia Muránskemu panstvu. Roku 1427 tu bolo 29 port. Obyvatelia sa venovali pastierstvu a pracovali na pílach a v hámroch. Ušli pred Turkami, 40 rokov bola obec pustá. Mor v rokoch 1709 - 1710 si vyžiadal 440 obetí. Roku 1828 mala obec 138 domov a 1184 obyvateľov. V 19. storočí a 20. storočí obyvatelia pracovali v priemyselných podnikoch, v poľnohospodárstve, v lesoch a chodili na sezónne práce na Dolnú zem.

    V obci sú dominantnými stavbami dva kostoly. Rímskokatolícky Kostol sv. Michala archanjela bol postavený v 14. storočí v gotickom štýle. V 18. storočí ho barokovo upravili. Zariadenie v jeho interiéri pochádza z 19. a 20. storočia. Tolerančný klasicistický evanjelický kostol postavili pôvodne bez veže v roku 1787. Veža bola pristavaná až v roku 1863. Okrem týchto kostolov sa v obci nachádza aj baptistická modlitebňa. Občanom slúži kultúrny dom, dom smútku a funguje tu základná a materská škola.

    V zimných mesiacoch sú k dispozícii lyžiarske vleky o dĺžke 450m, 300m a jeden detský vlek. Tieto vleky majú umelé osvetlenie a preto ich možno v prípade dobrých snehových a poveternostných podmienok využívať aj vo večerných hodinách. Toto zariadenie patrí Slovmagu a.s. Lubeník. Obec leží v prekrásnej doline medzi vrchmi. Zo severovýchodu je to Radzim, Zubová a z juhozápadu je to Poľan. Z obce je množstvo možností turistických vychádzok do okolitej prírody, napr. Lučanské, Muránska Zdychava, Korimovo, ale aj do vzdialenejších oblastí Muránska hrad, Veľká Lúka, Muránska Planina, Predná Hora. V obci máme ranč s chovom koní, kde sa záujemcovia môžu zúčastniť vychádzok na koni do okolitej prírody.

Kontakty

Starosta: Ing. Marek Nosko

Muránska Dlhá Lúka 111
050 01 Muránska Dlhá Lúka 

Tel:  058 / 4881 033
Fax: 058 / 4881 032
e-mail: obecmdl@centrum.sk   

web:    www.muranskadlhaluka.sk  

Zobraz na mape

 

 

Muránska Dlhá Lúka

 

            Malá obec v Banskobystrickom kraji. V čom je iná, ako ostatné obce? Za posledné dva roky nestranný pozorovateľ zaznamenal toľko zmien, že napísať o všetkom je priam nemožné. No aspoň sa pokúsim. Začalo sa to komplexnou rekonštrukciou budovy obecného úradu – nové kúrenie, elektrické rozvody, úprava interiéru, platové okná a dvere a nová fasáda so zateplením. Obecný úrad sa tak stal modernou budovou, jedinečnou v celom okolí svojou veľkosťou ako aj farebným riešením. Nová cesta na miestny cintorín vrátane parkoviska bola už dlhší čas nevyhnutná. Podarilo sa a môžeme sa tak pýšiť pohodlnou a bezpečnou komunikáciou. Premenou zvnútra prešla aj budova, kde donedávna sídlila neplnoorganizovaná základná škola. Postupne tu vznikol priestor pre novovytvorenú Školskú knižnicu, ktorá je sprístupnená nielen žiakom, ale aj ostatným obyvateľom obce a ľuďom zo širokého okolia. Ponúka tie najlepšie a najnovšie tituly, a ak má čitateľ špeciálnu požiadavku, snažíme sa mu vyhovieť. V druhej časti si svoj klub otvorili naši seniori. Majú tak možnosť sa stretávať v priestoroch, ktoré im môžu iní závidieť. V poslednej, najväčšej miestnosti, je vybudovaná mini telocvičňa. Aj keď na slávnostné otvorenie ešte len čaká, svoje miesto tu budú mať všetci športoví nadšenci. Nájdu tu posilňovňu a tiež horolezeckú stenu a pod. K rozvoju športu slúži aj nové multifunkčné ihrisko a po dobudovaní oddychovej zóny bude slúžiť okrem našich občanov aj širšiemu okoliu.

            Za pomerne krátke obdobie sa nám spoločnými silami podarilo spropagovať obec v blízkom aj širokom okolí o čom najvýstižnejšie napovie webová stránka www.muranskadlhaluka.sk . Tradícia letných open-air koncertov Martina Babjaka je našou najväčšou pýchou. Konajú sa každoročne v auguste počas splnu v otvorenej prírode s úžasnou akustikou.  Obec organizuje dva turnaje „O putovný pohár starostu obce“, a to v stolnom tenise a vo futbale.

                        Život tu nestojí, stále ideme vpred a snažíme sa dohnať zameškané. Môžeme s pýchou a hrdosťou vyhlásiť, že aj keď sme obec malá, máme čo ponúknuť.

 

                                                                                  Michaela Podolinská