Mikroregión Muránska planina

               

 

   Mikroregión Muránska planina vznikol z iniciatívy predstaviteľov obcí Michalová, Pohronská Polhora, Muráň a mesta Tisovec v roku 1997.

   V roku 2001 bolo oficiálne registrované združenie obcí - Mikroregión Muránska planina, ktoré sa stalo inštituciálnou platformou partnerstva samospráv v rámci územia. Členmi mikroregiónu boli mesto Tisovec, obce Michalová, Pohronská Polhora, Muráň, Muránska Huta a Muránska Lehota, v roku 2005 pristúpila obec Čierny Balog a v roku 2009 obec Muránska Dlhá Lúka. Spájajúcim prvkom všetkých obcí je územie Národného parku Muránska planina.

Mikroregión bol spoluorganizátorom a hostiteľom Letnej školy vidieka 1998, podieľal sa na vydaní kalendára Víkend v Rudohorí 2002, aktívne sa zapája do aktivít v rámci regiónu Rudohorie i Horehronie. V roku 1999 bol vypracovaný koncept plánu rozvoja vidieka - "Predpoklady a možnosti rozvoja mikroregiónu Muránskej planiny". V roku 2001 obce mikroregiónu  spolu s Národným parkom,  občianskym združením Vrchár a Klubom priateľov Muránskej planiny, zriadili aj otvorenú verejno-súkromnú platformu pre rozvoj územia, ktorá veľmi aktívne pôsobí dodnes ako Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron.

   Cieľom združenia obcí je vzájomná spolupráca, koordinácia svojich aktivít a príprava a realizácia spoločných projektov. Aktivity mikroregiónu sa sústreďujú najmä na spoločnú propagáciu a prezentáciu územia, napríklad formou prezentačných materiálov, kalendárov, účastí na výstavách a veľtrhoch. V rokoch 2008 a 2009 mikroregión finančne z vlastných zdrojov podporil mikrograntový program „Šanca v našom mikroregióne“.


Rada mikroregiónu Muránska planina