ČIERNOHRONSKÝ MIKROREGIÓN

       

 

28.augusta 2007 bol založený nový Čiernohronský mikroregión so sídlom v Hronci ktorý združuje obce: Valaská, Hronec, Osrblie, Čierny Balog, Sihla, Lom nad Rimavicou a Drábsko. Najbližšou spoločnou úlohou je vybudovanie cyklotrasy, ktorá bude spájať všetky tieto obce. V súčasnosti pripravujeme projekt tejto cyklotrasy v katastrálnom území obce Hronec.

 

3.Septembra bol pri Čiernohronskom mikroregióne založený Klub paličkovanej čipky, ktorý si dáva za úlohu propagáciu a šírenie tejto techniky. Záujemcovia o členstvo prípadne záujemcovia o výuku tejto techniky sa môžu hlásiť na obecnom úrade.

Prvou akciou klubu je účasť na celoslovenskej prehliadke  paličkovanej cipky v  Novej Dubnici, na ktorú členovia pripravujú svoje práce.

Predtým od roku 1995 na tomto území pôsobilo združenie obcí Mikroregión Čierny Hron, ktoré sa hlavne venovalo rozvoju Čiernohronskej železničky. Odkedy starostlivosť o ČHZ prevzala samostatná nezisková organizácia, mikroregión prestal vyvíjať ďalšie aktivity.