"Naštartujme s Verejno-súkromným partnerstvom Muránska planina"

MIKROGRANTOVÁ VÝZVA 2009 

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.05.2009

Dátum uzávierky výzvy:  30.06.2009

Zloženie Hodnotiacej komisie: predseda: R.Hlaváčik (Čierny Balog), členovia: K.Pindiaková (Pohronská Polhora), A.Marčáková (Muránska Lehota), R.Buchta (Tisovec), G.Giertl (Čierny Balog)

Zasadania HK: 6.5.2009 Čierny Balog, 8.7.2009 Pohronská Polhora, 16.12.2009 Tisovec 

 

Výsledky 2009

 

Podklady k žiadosti o podporu: 

Výzva

Príručka

Formulár žiadosti

Manuál

Hodnotiace kritériá

Návrh zmluvy

 

Podklady k realizácii projektu:

Vyúčtovanie

Správa o realizácii projektu 


Predstavujeme úspešné projekty 2009

Spoznaj: Muránska Huta – Muráň – Muránska Lehota

Žiadateľ : Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Muráni Názov projektu : Spoznaj: Muránska Huta – Muráň – Muránska Lehota Stručný obsah projektu Projekt má predstaviť žiakom a širokej verejnosti historické, kultúrne a geografické zaujímavosti obcí Muránska Huta, Muráň a Muránska Lehota. Do...

Oddychová zóna pod stromami partnerstva

Žiadateľ : Obec Čierny Balog Názov projektu : Oddychová zóna pod stromami partnerstva Stručný obsah projektu Myšlienka tohto projektu vznikla na základe inšpirácie z MAS Společná Cidlina –obce Košice. V obci Čierny Balog je na základe poslaneckého návrhu plánovaná oddychová zóna na ulici...

Rozvoj folklórneho súboru

 Žiadateľ : Terézia Falťanová Názov projektu : Rozvoj folklórneho súboru Stručný obsah projektu Terézia Falťanová sa, ako člen VSP MP rozhodla využiť možnosť finančnej podpory z grantového programu „Naštartujme s VSP MP“ na rozvoj činnosti folklórneho súboru Jabloň, ktorý založila v...

Aktivity cestovného ruchu a propagácia

 Žiadateľ : Ing. Lujza Falťanová Názov projektu : Aktivity cestovného ruchu a propagácia Stručný obsah projektu Projekt je zameraný na zabezpečenie vybavenia turistických aktivít na farme V sede u Falťanov a na zabezpečenie propagačného materiálu o farme a aktivitách. Ide o zakúpenie...

Nákup informačnej tabule

 Žiadateľ : Obec Muránska Lehota Názov projektu : Nákup informačnej tabule Stručný obsah projektu Cieľom projektu je nákup a inštalácia informačnej tabule, ktorá sa bude nachádzať pri ceste pred vstupom do obce. Jej úlohou bude oboznámiť turistov i domácich občanov s erbom obce a...

Záchrana sochy svätého Jána Nepomuckého

 Žiadateľ : Obec Muráň Názov projektu : Záchrana sochy svätého Jána Nepomuckého Stručný obsah projektu Na základe projektu by sme chceli dať z časti zreštaurovať kultúrnu pamiatku, sochu sv. Jána Nepomuckého. Socha poznačená degradáciou poveternostnými vplyvmi sa následným oslabením...

Výroba a inštalácia informačných a orientačných tabúľ

 Žiadateľ : Obec Muránska Huta Názov projektu : Výroba a inštalácia informačných a orientačných tabúľ Stručný obsah projektu Projekt rieši osadenie 3 kusov informačno – propagačných tabúľ s maľovanými mapami tohto územia – Obce Muránska Huta. Týmto chceme dosiahnuť lepšiu informovanosť o...

Informačné panely prameňa Rimavy

 Žiadateľ : Mesto TISOVEC Názov projektu : Informačné panely prameňa Rimavy Stručný obsah projektu