Altánok na školskom dvore SOŠ Tisovec

Altánok na školskom dvore SOŠ Tisovec

 

Na školskom dvore SOŠ Tisovec sa podarilo spoločnými silami vybudovať altánok, ktorý už slúži od septembra tohto roka pre ubytovaných študentov na školskom internáte a študentov študujúcich na SOŠ v Tisovci vo voľnom čase.

Stavbu sme realizovali spoločne s ochotnými rodičmi našich žiakov - majiteľmi firmy Roven, spol. s..r.o. z Hriňovej, ktorí postavili drevený altánok na školskom dvore v júni 2015. Na dokončenie stavby sme požiadali o grant „Naštartujme s Partnertsvom Muránska planina – Čierny Hron“ a získali sme 400,- EUR, z ktorých sme spolufinancovali položenie dlažby. Odborné zemné práce a výrobu nábytku do altánku spolufinancovala SOŠ a rodičia žiakov ubytovaných na internáte. Celková hodnota novovybudovaného objektu je odhadovaná na 4500,- EUR.

Prvú veľkú akciu „ Spoločnú opekačku“ v altánku sme uskutočnili 15.9. 2015 pre cca 60 žiakov ubytovaných v ŠI pri SOŠ. V budúcom roku by sme okolo altánku radi dobudovali ohnisko, skrášlili a upravili spolu so študentmi okolie.

Ďakujeme sponzorom z firmy Roven, spol. s..r.o. z Hriňovej, za udelený grant z Partnertsvu Muránska planina – Čierny Hron, za spoluprácu pracovníkom zo Služieb mesta Tisovec, s.r.o. a Mestských lesov Tisovec, s.r.o.

Ing. Anna Kožiaková