Obec Lom nad Rimavicou

Obec Lom nad Rimavicou

Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry v obci Lom nad Rimavicou

  • Rekonštrukcia uvítacej tabule v obci a oprava historického dreveného kríža a jeho okolia.