Komunitné centrum n.o.

Komunitné centrum n.o.

Malá požičovňa rómskych kostýmov

  • Výroba 15ks rómskych kostýmov (sukní) pre podporu rómskej kultúry, tanečných skupín. Kostýmy je možné požičiavať všetkým záujemcom z regiónu.